Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δήμος Ιητών - Ανοιχτός Δημόσιος διαγωνισμός για την "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών

7/4/2016

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο διαγωνισμό για την "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών". Η ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι η 7η Απριλίου 2016, η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 20η Μαΐου 2016 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30η Μαΐου 2016.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2016