Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. - Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ηχοβολιστικού συστήματος και ενός συστήματος ελέγχου αλιευτικής ικανότητας.

12/4/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην 228η συνεδρία του, στις 09.03.2016, ενέκρινε: • Την κήρυξη του από 07.12.2015 Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ηχοβολιστικού συστήματος και ενός συστήματος ελέγχου αλιευτικής ικανότητας ως άγονου και • Την επαναπροκήρυξη αυτού. Η ημερομηνία της νέας ανακοίνωσης του διαγωνισμοείναι η 8/4/2016 και η καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι η 30/5/2016.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/4/2016