Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόχειρος διαγωνισμός του έργου «Παροχή ελεγκτικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

1/7/2016

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(πρώην ΕΥΣΠΕΔ), προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19/07/2016 και ώρα 15:00'.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2016