Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»: Δημόσια Διαβούλευση του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας

29/9/2016

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», έχει αναρτηθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Προσχέδιο Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο ιστοχώρος στον οποίο έχουν αναρτηθεί τα δεδομένα της διαβούλευσης του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας είναι ο http://www.kodikopoiisi-dasikis-nomothesias.gr/, τον οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά και να υποβάλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας.

Τα δεδομένα της διαβούλευσης επί των Προτάσεων Ρυθμιστικού Πλαισίου, η οποία έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν, επίσης, αναρτημένα στον ιστοχώρο με παραπομπή.

Η δυνατότητα για την υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεών σας θα διαρκέσει μέχρι τις 14/10/2016.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/9/2016