Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ημερίδα Δημοσιότητας Προγράμματος «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας» (MARISCA)»

1/3/2017

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, στο αμφιθέατρο του ισογείου του κτιρίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, Αθήνα, στις 9.00 πμ. το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει Ημερίδα Δημοσιότητας για το πρόγραμμα «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας» (MARISCA)» που υλοποιήθηκε από πόρους Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «GR02 Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων».

Στόχος του Έργου είναι να συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) στο Αιγαίο, και να διερευνήσει πιθανά σενάρια δημιουργίας Δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΔΘΠΠ) και ζωνών προστασίας, αποσκοπώντας στη διατήρηση όλων των σημαντικών και ευαίσθητων οικοτόπων και προστατευόμενων ειδών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του, στο διαδικτυακό τόπο:http://www.marisca.eu/index.php/en/ .

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2017