Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ημερίδα Δημοσιότητας για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ-SPERCHIOS»

2/3/2017

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΣΑΜΑΡΑΣ, Ημερίδα Δημοσιότητας για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ-SPERCHIOS», που διοργανώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (http://www2.aua.gr/el). Το έργο υλοποιήθηκε από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR02 Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων».

Σκοπός του έργου SPERCHIOS είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων και διαδικτυακής πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης (Γεωπύλη), στην οποία θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς επίσης προτάσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και προστασία της περιοχής μελέτης. Η Γεωπύλη θα είναι ανοικτής πρόσβασης για κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, την Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάθε ερευνητή, μελετητή, γεωργό, γεωπόνο, ΜΚΟ, κάτοικο της περιοχής και το ευρύ κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του, στο διαδικτυακό τόπο:http://sperchios-project.gr/el/sperchios/ .

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/3/2017