Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ημερίδα Δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»

14/3/2017

Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός», Ημερίδα Δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων», που διοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Το έργο υλοποιήθηκε από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR02 Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδικτυακό τόπο:http://eordaia-nestos.gr/ .

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/3/2017