Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ημερίδα Δημοσιότητας του έργου «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία»

12/4/2017

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στο Καμάρι της νήσου Θήρας, Ημερίδα Δημοσιότητας για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑ», που διοργανώνει η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. Το έργο υλοποιήθηκε από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR02 Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδικτυακό τόπο:http://deyathira.gr/.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/4/2017