Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ημερίδες Δημοσιότητας για το έργο «Η Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση»

24/4/2017

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Άρτας και την Παρασκευή 28/4/2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πρέβεζας θα πραγματοποιηθούν Ημερίδες Δημοσιότητας για το έργο «Η Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση». Τις Ημερίδες διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών κι ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Το έργο υλοποιήθηκε από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR02 Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδικτυακό τόπο: http://eeagrants.amvrakikos.upatras.gr/index.html .

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/4/2017