Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON 2020

24/4/2017

Στο πλαίσιο ενημέρωσης από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020, μπορείτε να βρείτε συνημμένο ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο: "Territorial Evidence for Europe" αναφορικά με τη δομή, τη λειτουργία και τους δυνητικούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ESPON 2020.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/4/2017