Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

2/6/2017

Την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017, στις 9 π.μ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52 Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Στη Συνεδρίαση, την οποία συντονίζει η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι:

•της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

•της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

•της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ Π.Α.Α.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

•της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

•των Περιφερειών

•των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των Περιφερειών και

•των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2017