Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διοργάνωση ολομέλειας Ευρωπαϊκού και Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου και συνάντησης εργασίας της ομάδας Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για EIA/SEA

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

19/3/2014

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

32.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

7/4/2014 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. Ιτέας 2 και Ευρυτανίας (4ος όροφος), 11523 Αθήνα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/3/2014