Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 28 από 3 σελίδες

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Αποδοχής Υπομνήματος (Concept Note) για το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων»

23/11/2018 - Ανακοίνωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2014-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «Περιβάλλον και οικοσυστήματα» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διαχείριση Υδάτων» Διαχειριστής Προγράμματος: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.Π.Ε.Ν -. ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Το πρόγραμμα ...

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023».

27/7/2018 - Ανακοίνωση

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023» (ΑΔΑ: 7ΤΦΧ4653Π8-ΜΝ3, ΑΔΑΜ: 18PROC003478512).

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023».

25/7/2018 - Ανακοίνωση

Με την υπ' αριθ. οικ. 145471/25.7.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003478512) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ...

Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για το έργο: «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με θέμα: “Freespace”»

5/4/2018 - Ανακοίνωση

Με την υπ΄ αριθ. 145191/05.04.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για το έργο: «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 16η Μπιενάλε ...

Κατάλογος αναθέσεων έτους 2017 στο πλαίσιο του Έργου "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ),(2016ΣΕ27510009).

24/1/2018 - Ανακοίνωση

Σε εφαρμογή του Άρθρου 14 (Εκ των υστέρων δημοσιότητα) της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/Β΄/3.3.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας ...

Σεμινάριο με τίτλο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας».

19/12/2017 - Ανακοίνωση

Στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο με τίτλο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας», στο πλαίσιο ...

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διοργάνωση τεχνικού σεμιναρίου με τίτλο: Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας»

2/11/2017 - Ανακοίνωση

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διοργάνωση τεχνικού σεμιναρίου με τίτλο: Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Διοργάνωση τεχνικού σεμιναρίου με τίτλο: Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας»

26/10/2017 - Ανακοίνωση

Με την υπ΄ αριθ. οικ. 146095/25.10.2017 Απόφαση Γενικής Γραμματέως Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Διοργάνωση τεχνικού σεμιναρίου με τίτλο: Καλές πρακτικές για τη ...

Ημερίδα Δημοσιότητας στις 14/9/2017 στην Ίο για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ»

12/9/2017 - Ανακοίνωση

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Ίο Ημερίδα Δημοσιότητας για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ...

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

2/6/2017 - Ανακοίνωση

Την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017, στις 9 π.μ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52 Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 28 από 3 σελίδες