Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 19 από 2 σελίδες

Κατάλογος αναθέσεων έτους 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Τομέας Περιβάλλον /τ. ΕΥΣΠΕΔ (2015ΣΕ07520007).

28/2/2017 - Ανακοίνωση

Αναθέσεις έτους 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Τομέας Περιβάλλον /τ. ΕΥΣΠΕΔ (2015ΣΕ07520007).

Ημερίδα Δημοσιότητας Προγράμματος «Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου (ERABEACH)»

24/2/2017 - Ανακοίνωση

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 και ώρα 9.00’, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119 (Αθήνα), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει Ημερίδα Δημοσιότητας για το πρόγραμμα «Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε ...

Ημερίδα: "Μεθοδολογίες και εργαλεία αειφορικής διαχείρισης υδατικών πόρων"

14/2/2017 - Ανακοίνωση

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9:00΄, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης διοργανώνει ημερίδα με θέμα: "Μεθοδολογίες και εργαλεία αειφορικής διαχείρισης υδατικών πόρων".Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της πράξης ...

Έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

13/2/2017 - Ανακοίνωση

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) λειτουργεί ως δικαιούχος, στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020». ...

Ημερίδα στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά - Μαραθώνα στο πλαίσιο του Προγράμματος GR02 ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

13/2/2017 - Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00’, στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα, o Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου διοργανώνει ημερίδα με θέμα: "Η διαχείριση των υδάτων στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά - Μαραθώνα: Αναγκαιότητα, αξιολόγηση και προκλήσεις για ...

Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας (22.12.2016)

7/2/2017 - Ανακοίνωση

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ...

Έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»: Δημόσια Διαβούλευση του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας

29/9/2016 - Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», έχει αναρτηθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Προσχέδιο Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας, με σκοπό την ...

Πρόχειρος διαγωνισμός του έργου «Παροχή ελεγκτικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

1/7/2016 - Ανακοίνωση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(πρώην ΕΥΣΠΕΔ), προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ...

Έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»: Δημόσια Διαβούλευση των προτάσεων του αναδόχου του έργου στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού

22/6/2016 - Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Ενότητας 4 «Προτάσεις ...

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών στην εκπόνηση ΣΜΠΕ του ορεινού όγκου του Υμηττού και Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος»

3/6/2016 - Ανακοίνωση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΠΕΔ), προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 19 από 2 σελίδες