Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2 σελίδες

Έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»: Δημόσια Διαβούλευση του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας

29/9/2016 - Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», έχει αναρτηθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Προσχέδιο Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας, με σκοπό την ...

Πρόχειρος διαγωνισμός του έργου «Παροχή ελεγκτικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

1/7/2016 - Ανακοίνωση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(πρώην ΕΥΣΠΕΔ), προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ...

Έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»: Δημόσια Διαβούλευση των προτάσεων του αναδόχου του έργου στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού

22/6/2016 - Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Ενότητας 4 «Προτάσεις ...

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών στην εκπόνηση ΣΜΠΕ του ορεινού όγκου του Υμηττού και Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος»

3/6/2016 - Ανακοίνωση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΠΕΔ), προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού ...

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής ποσίμου νερού Δήμου Λέρου.

2/6/2016 - Ανακοίνωση

Με την 127 /2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου επαναπροκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Εργασίες Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση και προσαρμογή στην υφιστάμενη νομοθεσία της Μελέτης του υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

26/4/2016 - Ανακοίνωση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΠΕΔ), έχοντας την αρμοδιότητα της παροχής υπηρεσιών «διοίκησης έργου» προς το ΥΠΕΝ και τους εποπτευόμενους φορείς για τα έργα τους (άρθρο 17, παρ. ζ του Ν. 4314/2014), προτίθεται να ...

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. - Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ηχοβολιστικού συστήματος και ενός συστήματος ελέγχου αλιευτικής ικανότητας.

12/4/2016 - Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην 228η συνεδρία του, στις 09.03.2016, ενέκρινε: • Την κήρυξη του από 07.12.2015 Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ηχοβολιστικού συστήματος και ενός συστήματος ...

Δήμος Ιητών - Ανοιχτός Δημόσιος διαγωνισμός για την "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών

7/4/2016 - Ανακοίνωση

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο διαγωνισμό για την "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών". Η ημερομηνία ...

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. - Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών εξαρτημάτων και αναλώσιμων για τη λειτουργία των σταθμών μέτρησης

1/4/2016 - Ανακοίνωση

Με την υπ' αριθ. 20011/2342-30.3.2016 Απόφαση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: "Προμήθεια βασικών εξαρτημάτων και αναλώσιμων για τη λειτουργία των σταθμών μέτρησης". Η ημερομηνία ανακοίνωσής ...

ΔΕΥΑ Καλύμνου - Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Ψερίμου και Τέλενδου".

24/2/2016 - Ανακοίνωση

Με την υπ' αριθ. 323/2016 Διακήρυξη της ΔΕΥΑ Καλύμνου, προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: "Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Ψερίμου και Τέλενδου". Η ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι η 24η Φεβρουαρίου 2016, η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2 σελίδες