Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 21 από 3 σελίδες

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

2/6/2017 - Ανακοίνωση

Την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017, στις 9 π.μ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52 Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων ...

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου "Υποστήριξη της διοργάνωσης συνάντησης εργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων: Επόμενα Βήματα-Επιχειρησιακός σχεδιασμός αξιοποίησης αποτελεσμάτων", στο πλαίσιο του GR02.

1/6/2017 - Ανακοίνωση

Με την υπ΄ αριθ. οικ. 145611/31.05.2017 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: "Υποστήριξη της διοργάνωσης συνάντησης εργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένη ...

Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON 2020

24/4/2017 - Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο ενημέρωσης από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020, μπορείτε να βρείτε συνημμένο ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο: "Territorial Evidence for Europe" αναφορικά με τη δομή, τη λειτουργία και τους δυνητικούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ESPON ...

Ημερίδες Δημοσιότητας για το έργο «Η Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση»

24/4/2017 - Ανακοίνωση

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Άρτας και την Παρασκευή 28/4/2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πρέβεζας θα πραγματοποιηθούν Ημερίδες Δημοσιότητας για το έργο «Η Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση». Τις ...

Ημερίδα Δημοσιότητας του έργου «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία»

12/4/2017 - Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στο Καμάρι της νήσου Θήρας, Ημερίδα Δημοσιότητας για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑ», που διοργανώνει η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. Το έργο υλοποιήθηκε από πόρους του Χρηματοδοτικού ...

Ημερίδα Δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»

14/3/2017 - Ανακοίνωση

Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός», Ημερίδα Δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων», που διοργανώνει το ...

Ημερίδα Δημοσιότητας για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ-SPERCHIOS»

2/3/2017 - Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΣΑΜΑΡΑΣ, Ημερίδα Δημοσιότητας για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ...

Ημερίδα Δημοσιότητας Προγράμματος «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας» (MARISCA)»

1/3/2017 - Ανακοίνωση

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα Β του κτιρίου του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, στις 9.00 πμ. το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει Ημερίδα Δημοσιότητας για το πρόγραμμα «Θαλάσσιος Χωροταξικός ...

Ημερίδα Δημοσιότητας Προγράμματος «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας» (MARISCA)»

1/3/2017 - Ανακοίνωση

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, στο αμφιθέατρο του ισογείου του κτιρίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, Αθήνα, στις 9.00 πμ. το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει Ημερίδα Δημοσιότητας για το πρόγραμμα «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο ...

Κατάλογος αναθέσεων έτους 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Τομέας Περιβάλλον /τ. ΕΥΣΠΕΔ (2015ΣΕ07520007).

28/2/2017 - Ανακοίνωση

Σε εφαρμογή του Άρθρου 24 (Εκ των υστέρων δημοσιότητα) της υπ’ αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ 449/Β΄/24.2.2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 21 από 3 σελίδες