Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών (ENEA-MA) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

Ομάδα Εργασίας "2014-2020 Πολιτική Συνοχής & Βιοποικιλότητα"

Ομάδα Εργασίας "Μελλοντική Πολιτική Συνοχής"

Ομάδα Εργασίας "ΣΜΠΕ και Πολιτική Συνοχής"

Ομάδα Εργασίας "Πολιτική για τα Ύδατα"

Ομάδα Εργασίας "3ος πυλώνας του Ταμείου Συνοχής"

Ομάδα Εργασίας "Περιβαλλοντική Δόμηση"

Ομάδα Εργασίας "Η συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στο Περιβάλλον: Προκαταρκτική απογραφή"

Ομάδα Εργασίας "Εδαφική Πολιτική"

Ομάδα Εργασίας "Φύση και Πολιτική Συνοχής"

Ομάδα Εργασίας "Λισαβώνα"

Ομάδα Εργασίας "Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική Συνοχής"

Ομάδα Εργασίας "Βιοποικιλότητα"

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/05/2014