Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 


Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1
Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας του προγράμματος 'Δράση για το κλίμα' του χρηματοδοτικού μέσου LIFE

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/4/2014
Διοργάνωση ολομέλειας Ευρωπαϊκού και Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου και συνάντησης εργασίας της ομάδας Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για EIA/SEA

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/3/2014
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2014


Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1