Χάρτης Ιστοχώρου

Skip Navigation Links.
Αναδίπλωση κλάδουΧρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021)
Αναδίπλωση κλάδουΠροσκλήσεις Προγράμματος
Πρόσκληση output 1.1
Πρόσκληση output 1.1.02
Πρόσκληση output 1.2
Πρόσκληση output 1.3
Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Ενδεικτικός Πίνακας Φορέων των Δότριων Χωρών του ΧΜ ΕΟΧ
Αναδίπλωση κλάδουΑποφάσεις Ένταξης Προγράμματος
Πρόσκληση output 1.1
Πρόσκληση output 1.2
Αναδίπλωση κλάδουΠληροφόρηση & Δημοσιότητα
- Ενημερωτική συνάντηση για θέματα δημοσιότητας, 8 Ιουλίου 2020
- Communication workshop για θέματα δημοσιότητας, 13 Οκτωβρίου 2020
- Εναρκτήρια Ημερίδα & Ημερίδα Ανάπτυξης Διμερών Σχέσεων, 20 Ιανουαρίου 2021
Ετήσιες Συναντήσεις
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για την υλοποίηση του Χ.Μ. – ΕΟΧ 2014-2021
Έγγραφο Εξειδίκευσης Διαδικασιών του Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ – ΕΟΧ 2014 - 2021 με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»
Αναδίπλωση κλάδουΧρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014)
Αναδίπλωση κλάδουΔημοσιότητα & Προβολή
- Ενημερωτικά έντυπα των ενταγμένων πράξεων
- Ημερίδες 12 & 13 Ιανουαρίου 2015
- Τεχνική Συνάντηση Εργασίας 12 Οκτωβρίου 2015
- Ημερίδα δημοσιότητας 17 Ιανουαρίου 2017
- Συνάντηση εργασίας 29-30 Ιουνίου 2017
- Τελική ημερίδα δημοσίοτητας του Προγράμματος GR02, του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, 21 Νοεμβρίου 2017
Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων (Bilateral Relations)
Συμπληρωματικές Δράσεις (Complementary Actions)
Ιστοσελίδες Φορέων Υλοποίησης - GR02
GR02 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
Αναδίπλωση κλάδουGR02-Προσκλήσεις
Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κατάλογος από Δότριες Χώρες
Αναδίπλωση κλάδουGR02-Πρόσκληση για την επιλογή αξιολογητών
Απαντήσεις σχετικών ερωτημάτων
GR02-Μηχανισμός Παραπόνων
Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ετήσιες Εκθέσεις
Ετήσιες Συναντήσεις
Επιτροπή Παρακολούθησης
Αναδίπλωση κλάδουΕθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο (ΕΠΕΔΙ)
Μέλη του ΕΠΕΔΙ
1η Ολομέλεια του ΕΠΕΔΙ
Εθνικά Περιβαλλοντικά Δίκτυα Κ-Μ
Αναδίπλωση κλάδουΕυρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών (ENEA-MA)
Συνεδριάσεις ΕΝΕΑ-ΜΑ
Αναδίπλωση κλάδουΠεριβαλλοντική Παρακολούθηση Προγραμμάτων & Έργων
Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Τομεακών ΕΠ
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Περιφερειακών ΕΠ
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Προγραμμάτων ΕΕΣ
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Άλλων ΕΠ
Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας
Αναδίπλωση κλάδουΦορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από ΦΔΠΠ
Πρόγραμμα LIFE
Αναδίπλωση κλάδουΠρογραμματική Περίοδος 2014 - 2020
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 2014-2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναλυτική αναζήτηση
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις
Νέα
Διαγωνισμοί
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Πολυμέσα
Ευρετήριο Όρων
Χρήσιμα Αρχεία
Ροές Δεδομένων RSS
Χάρτης Ιστοχώρου
Ανακοίνωση νομικής φύσης
Προσβασιμότητα
Όροι Χρήσης