Απαντήσεις σχετικών ερωτημάτων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Ερώτηση:

Η on-line φόρμα στο site της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., θα πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά ή στα ελληνικά; Τα δικαιολογητικά - εάν ζητηθούν - μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα;

Απάντηση:

Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Έλληνες αξιολογητές, η αίτηση και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2014