Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, με βάση τις αρμοδιότητές της, υποστηρίζει τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ως δικαιούχων πράξεων του ΕΣΠΑ για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/03/2014