Πρόγραμμα LIFE 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Μέσω του LIFE χρηματοδοτούνται έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη - μέλη, έργα καινοτομίας, επίδειξης & βέλτιστης πρακτικής. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανοικτό σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα που έχουν ιδρυθεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι των έργων είναι κυρίως: τοπικές και περιφερειακές αρχές, Πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, αναπτυξιακοί φορείς, Μ.Κ.Ο, δημόσιες επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις.

Από το 1992, έχει χρηματοδοτήσει συνολικά, 4.170 έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, με 3,4 δις €.Στην Ελλάδα, έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται 213 έργα LIFE συνολικού προϋπολογισμού 284 εκατ €.

 

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το πρόγραμμα LIFE έχει προϋπολογισμό 3.456.655.000 € και διαρθρώνεται σε 2 υποπρογραμμάτα:

1. Δράση για το κλίμα - 75% της χρηματοδότησης

α)Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

β)Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

γ)Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

2. Περιβάλλον - 25% της χρηματοδότησης

α)Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων

β)Φύση & Βιοποικιλότητα

γ)Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη θέσπιση του νέου προγράμματος LIFE εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2013.

Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε από τις 18 Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει έως και τον Οκτώβριο του 2014. Η υποβολή των προτάσεων έχει καταληκτική ημερομηνία τις 16 Οκτωβρίου 2014. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο περιόδους χρηματοδοτήσεων από το 2014-2017 και από το 2018-2020. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και τη μορφή των προτάσεων πατήστε εδώ.

H Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διοργάνωσε σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα ενημερωτική ημερίδα για το υποπρόγραμμα "Δράση για το κλίμα". Το υλικό της ημερίδας μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Εθνικά Σημεία Επαφής

Για το υποπρόγραμμα "Δράση για το κλίμα"

  • Νιαβής Δημήτρης-d.niavis@prv.ypeka.gr

Για το υποπρόγραμμα "Περιβάλλον"

  • Πρωτόπαπας Γιώργος-g.protopapas@prv.ypeka.gr

 

Δείτε το βίντεο για το Υποπρόγραμμα "Δράση για το κλίμα":

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/06/2014