Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Δράση για το κλίμα" στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE

14/5/2014

Με δεδομένο ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή αποτελεί προτεραιότητα και επιδιώκοντας την ενίσχυση επενδυτικών δράσεων στον τομέα αυτό, το ΥΠΕΚΑ,μαζί με τα εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα LIFE, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με στόχο την προώθηση του υποπρογράμματος «Δράση για το κλίμα» του χρηματοδοτικού μέσου LIFE.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/6/2014