- Ενημερωτική συνάντηση για θέματα δημοσιότητας, 8 Ιουλίου 2020 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, από τις 10.00 μέχρι τις 12.00. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για θέματα δημοσιότητας που διοργανώθηκε από το Εθνικό Σημείο Επαφής σε συνεργασία με την πρεσβεία της Νορβηγίας.

 

- Πρόγραμμα Ενημερωτικής Συνάντησης Εργασίας

 

- Παρουσιάσεις Εισηγητών

 Παρουσίαση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΕΣΕ

 Κανονιστικές Υποχρεώσεις

 Ο ρόλος της Πρεσβείας της Νορβηγίας ως πολλαπλασιαστής του μηνύματος της Επικοινωνιακής Στρατηγικής

 Active Citizens Fund (παρουσίαση βέλτιστης πρακτικής)

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/01/2021