- Εναρκτήρια Ημερίδα & Ημερίδα Ανάπτυξης Διμερών Σχέσεων, 20 Ιανουαρίου 2021 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

                            

 

Tην Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, η «Εναρκτήρια» Ημερίδα και η Ημερίδα «Ανάπτυξης Διμερών Σχέσεων» του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ ) 2014 – 2021, με κύριο στόχο:

  • Την παρουσίαση και γνωστοποίηση στους υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης και δυνητικούς Εταίρους των δύο προσκλήσεων που έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιευτεί από την υπηρεσία μας
  • Την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και της ωφελούμενης χώρας, της Ελλάδας
  • Την αναζήτηση Εταίρων από τις Δότριες Χώρες
  • Την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας και τη μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών ανάμεσα στους υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης της χώρας μας και τους αντίστοιχους Φορείς των Δοτριών Χωρών

Ακολουθεί το Πρόγραμμα των Ημερίδων και οι εισηγήσεις των ομιλητών:

 Πρόγραμμα Ημερίδων

 Παρουσιάσεις Εναρκτήριας Ημερίδας (αρχείο zip)

 Παρουσιάσεις Ημερίδας Διμερών Σχέσεων (αρχείο zip)

Μπορείτε, επίσης, να παρακολουθήσετε τις Ημερίδες ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=Z-IP2OKJaxM&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

   

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2021