Προσκλήσεις Προγράμματος 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

             

 

Μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η επικοινωνία, για θέματα που αφορούν στις Προσκλήσεις του Προγράμματος, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση eysped@mou.gr

 

Οδηγίες Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/12/2020