Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

                       

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με τα υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της Ελλάδας» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ », με κωδικό  Output_1_2_01, Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4235 (ΑΔΑ: 61ΡΠ4653Π8-ΣΧ0) 

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ», με κωδικό: Output_1_1_01 A/A ΟΠΣ ΕΟΧ: 4677 (ΑΔΑ: 9ΥΑΖ4653Π8-1ΓΤ)

 

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ», με κωδικό Output_1_3_01 ΟΠΣ ΕΟΧ: 5563 (ΑΔΑ: ΨΩ8Υ4653Π8-ΧΤΗ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2022