- Τεχνική Συνάντηση Εργασίας 12 Οκτωβρίου 2015 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση Εργασίας, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης των ενταγμένων στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών και Θαλάσσιων Υδάτων" έργων για το ισχύον Κανονιστικό και Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων και η επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών.

 

- Πρόγραμμα Τεχνικής Συνάντησης Εργασίας

 

- Παρουσιάσεις Εισηγητών

Γενικό πλαίσιο υλοποίησης πράξεων

Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις

Ροή χρηματοδότησης πράξεων

Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

 

 - Φωτογραφικό Υλικό

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/11/2015