- Συνάντηση εργασίας 29-30 Ιουνίου 2017  

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
          

 

 

 

 

 

 

Στις 29-30 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Συνάντηση Εργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων: Επόμενα βήματα -Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων.

 

Πρόσκληση Συνάντησης Εργασίας

Πρόγραμμα Συνάντησης Εργασίας

Παρουσιάσεις Συνάντησης Εργασίας

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2017