1η Ολομέλεια του ΕΠΕΔΙ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

  

 

Η 1η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου διοργανώθηκε στις 14 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στις 15 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών (ΕΝΕΑ-ΜΑ) και του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου (Ε.ΠΕ.ΔΙ).

 

 Πρόγραμμα Συνεδρίασης Ολομέλειας

 Πρόγραμμα Κοινής Συνεδρίασης

 Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας

Παρουσιάσεις- 7,36ΜΒ

 Συμπεράσματα

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/05/2014