Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Άλλων ΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠ

 

1. ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 130800/08.11.2007)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης 2009 - 2010

Ιστοσελίδα: www.agrotikianaptixi.gr

 

2. ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 126786/23.07.2007)

Ιστοσελίδα: www.alieia.gr

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/06/2014