Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Προγραμμάτων ΕΕΣ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠ

 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης των ΣΜΠΕ, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Συγκριτικής Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.

 

1. ΚΩΔ. 15 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΩΔ.SFC (CCI): 2007CB163PO058

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 136164/31.12.2007)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης  2008 - 2010

 Ιστοσελίδα: www.greece-cyprus.eu

 

2. ΚΩΔ. 16 ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΚΩΔ.SFC (CCI): 2007CB163PO059

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 105990/7.7.2008)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης  2008 - 2010

Ιστοσελίδα: www.greece-bulgaria.eu

 

3. ΚΩΔ. 17 ΕΛΛΑΔΑ -ITAΛΙΑ

ΚΩΔ.SFC (CCI): 2007CB163PO060

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 102150/12.3.2008)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης  2008 - 2010

Ιστοσελίδα: www.interreg.gr

  

4. ΚΩΔ. 18 ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΩΔ.SFC (CCI): 2007CB163PO009

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 103280/15.4.2008)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης  2008 - 2010

Ιστοσελίδα: www.ipa-cbc-programme.eu

 

5. ΚΩΔ. 19 ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΩΔ.SFC (CCI): 2007CB163PO010

ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ (Α.Π. 103279/15.4.2008)

Αποτελέσματα Έκθεσης Αξιολόγησης  2008 - 2010

Ιστοσελίδα: www.interreg.gr

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/06/2014