Συνεδριάσεις ΕΝΕΑ-ΜΑ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο. Μια συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες και μια σε ένα Κράτος-Μέλος.

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΕΝΕΑ-ΜΑ προάγουν:

  • την ενημέρωση των Κ-Μ για την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και τις πολιτικές που υπαγορεύονται από την ΕΕ
  • την ανταλλαγή "καλών" πρακτικών με άλλες περιβαλλοντικές αρχές
  • την ενημέρωση της ΕΕ για θέματα, προβλήματα και ανησυχίες των Κ-Μ

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στις: 

16.05.2014- Συνεδρίαση Ολομέλειας ΕΝΕΑ-ΜΑ

15.05.2014-Κοινή Συνεδρίαση ΕΠΕΔΙ & ΕΝΕΑ-ΜΑ

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις συνεδριάσεις πατήστε εδώ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/05/2014