Διεθνές Συνέδριο για τη “Βιωσιμότητα στην Άμυνα”  

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν “Incorporation of Climate Change and Sustainable Development Principles in Armed Forces and Defence Industry: A Route from Adaptation to Reform - A Better Future “Bet”.

Η διάσκεψη αποτέλεσε κοινό τόπο επικοινωνίας και προβληματισμού μεταξύ των εκπροσώπων των Eνόπλων Δυνάμεων και της Αμυντικής Βιομηχανίας των Κρατών-Μελών της ΕΕ, οι οποίοι συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τα κύρια θέματα της βιωσιμότητας και περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τον έλεγχο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αλληλεπίδραση τους με την Κοινωνία και την Οικονομία γενικότερα.

 

 Σχετικά έγγραφα

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2014