Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών στην εκπόνηση ΣΜΠΕ του ορεινού όγκου του Υμηττού και Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος»

3/6/2016

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΠΕΔ), προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ορεινού όγκου του Υμηττού και Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος».

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/6/2016