Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για το έργο: «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με θέμα: “Freespace”»

5/4/2018

Με την υπ΄ αριθ. 145191/05.04.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για το έργο: «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με θέμα: “Freespace”». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 09:00'.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/4/2018