Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023».

27/7/2018

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023» (ΑΔΑ: 7ΤΦΧ4653Π8-ΜΝ3, ΑΔΑΜ: 18PROC003478512).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/8/2018