Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος"

15/4/2019

Η Ειδική Υπηρεσία «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος», προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση των Μονάδων της, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά δέκα (10) θέσεων, προς το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ.

Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση με Α.Π. οικ. 150181/11.4.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΜΖ4653Π8-ΙΥΩ).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/4/2019