Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών & Διαχειριστικών Αρχών (ΕΝΕΑ-ΜΑ)

8/10/2019

Tην Τρίτη, 1η Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών & Διαχειριστικών Αρχών (European Network of Environmental Authorities/Managing Authorities – ΕΝΕΑ ΜΑ) στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace Hotel. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέλη του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου (Ε.ΠΕ.ΔΙ) και αρμόδιες αρχές για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027. Το πρόγραμμα της συνεδρίασης εστιάσε σε θέματα προετοιμασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (προετοιμασία του εταιρικού συμφώνου για το πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2027 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εφαρμογή της ΣΜΠΕ, αναγκαίοι όροι) καθώς και σε θέματα εφαρμογής της πολιτικής του τομέα των υδάτων (πολιτική υδάτων της ΕΕ, επενδυτικές ανάγκες, καλές πρακτικές εφαρμογής).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/10/2019