Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

«Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επεξεργασία και τον καθαρισμό αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

16/3/2022

«Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επεξεργασία και τον καθαρισμό αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/3/2022