Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/2/2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο «Διοργάνωση συνάντησης Διευθυντών Φύσης & Βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

14.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

12/3/2014 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ευρυτανίας & Ιτέας 2, 4ος όροφος, 115 23, Αθήνα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/2/2014