Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας του προγράμματος 'Δράση για το κλίμα' του χρηματοδοτικού μέσου LIFE

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

25/4/2014

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

13/5/2014 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. Ιτέας 2 και Ευρυτανίας (4ος όροφος), 11523 Αθήνα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/4/2014